overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Results 1 to 5 of 5
 1. #1
  OverclockZone Member
  Join Date
  4 Oct 2007

  Arrow E-Book : สื่อการสอน โครงสร้างข้อมูลของภาษา C

  E-Book : สื่อการสอน โครงสร้างข้อมูลของภาษา C
  โครงสร้างข้อมูล คือรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล ที่เกิดจากการนำเอาตัวแปรประเภทต่าง ๆ กันมาประยุกต์รวมกันเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะนำไปใช้ ในalgorithm ต่าง ๆ และวันนี้คือสื่อการสานภาษา C ครับ (ขอบคุณเจ้าของไฟล์)

  Download ที่นี่
  http://www.skupload.com/algor-ithm.html

  ตัวอย่างบางส่วนของ E-Book
  http://www.mexkaphoto.freehostia.com/C.html

 2. #2
  OverclockZone Member
  Join Date
  7 Oct 2007
  Location
  ใกล้เสรี สุขุมวิท 103

  Default

  ขอบคุณครับ
  Last edited by samulai; 27 Aug 2008 at 18:04:23.

 3. #3
  OverclockZone Member
  Join Date
  7 Oct 2007
  Location
  ใกล้เสรี สุขุมวิท 103

  Default

  ผมก็อยากจะลองศึกษาดูเหมือนกัน ไม่มีโอกาสเรียน
  ท่าน wear428 มีความรู้ทางนี้เยอะไม๊ครับ เผื่ออยากจะปรึกษา


  ภาษา c เบื้องต้นจริง ๆ
  ประวัติภาษา C , C++
  ค.ศ. 1970 มีการพัฒนาภาษา B โดย Ken Thompson ซึ่งทำ งานบนเครื่อง DEC PDP-7 ซึ่ง
  ทำ งานบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ไม่ได้ และยังมีข้อจำ กัดในการใช้งานอยู่ (ภาษา B สืบทอดมาจาก
  ภาษา BCPL ซึ่งเขียนโดย Marth Richards)
  ค.ศ. 1972 Dennis M. Ritchie และ Ken Thompson ได้สร้างภาษา C เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  ภาษา B ให้ดียิ่งขึ้น ในระยะแรกภาษา C ไม่เป็นที่นิยมแก่นักโปรแกรมเมอร์โดยทั่วไปนัก
  ค.ศ. 1978 Brian W. Kernighan และ Dennis M. Ritchie ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า The C
  Programming Language และหนังสือเล่มนี้ทำ ให้บุคคลทั่วไปรู้จักและนิยมใช้ภาษา C ในการเขียน
  โปรแกรมมากขึ้น
  แต่เดิมภาษา C ใช้ Run บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 bit ภายใต้ระบบปฏิบัติการ CP/M ของ IBM
  PC ซึ่งในช่วงปี ค. ศ. 1981 เป็นช่วงของการพัฒนาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ภาษา C จึงมี
  บทบาทสำ คัญในการนำ มาใช้บนเครื่อง PC ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และมีการพัฒนาต่อมาอีกหลาย ๆ ค่าย
  ดังนั้นเพื่อกำ หนดทิศทางการใช้ภาษา C ให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ANSI (American National Standard
  Institute) ได้กำ หนดข้อตกลงที่เรียกว่า 3J11 เพื่อสร้างภาษา C มาตรฐานขึ้นมา เรียนว่า ANSI C
  ค.ศ. 1983 Bjarne Stroustrup แห่งห้องปฏิบัติการเบล (Bell Laboratories) ได้พัฒนาภาษา C++
  ขึ้นรายละเอียดและความสามารถของ C++ มีส่วนขยายเพิ่มจาก C ที่สำ คัญ ๆ ได้แก่ แนวความคิดของการ
  เขียนโปรแกรมแบบกำ หนดวัตถุเป้าหมายหรือแบบ OOP (Object Oriented Programming) ซึ่งเป็นแนว
  การเขียนโปรแกรมที่เหมาะกับการพัฒนาโปรแกรมขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อนมาก มีข้อมูลที่ใช้ใน
  โปรแกรมจำ นวนมาก จึงนิยมใช้เทคนิคของการเขียนโปรแกรมแบบ OOP ในการพัฒนาโปรแกรมขนาด
  ใหญ่ในปัจจุบันนี้
  ♦!ข้อดีของภาษา C และ C++
  โปรแกรมเมอร์โดยทั่วไปในปัจจุบันนิยมพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C และ C++ ด้วยเหตุผล
  ดังนี้
  1. โปรแกรมเมอร์สามารถสร้างโปรแกรมที่ควบคุมการทำ งานของคอมพิวเตอร์และการโต้ตอบ
  ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น การเขียนโปรแกรมในลักษณะที่ผู้ใช้ควบคุม
  โปรแกรมในสภาพแวดล้อม ที่เป็น Event-Driven คือ ผู้ใช้สามารถควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ของโปรแกรม
  !
  ศิริชัย นามบุรี แนะนำ ภาษา C++ เบื้องต้น
  2
  ในขณะทำ งานได้ไม่ใช่ผู้ใช้ถูกควบคุมโดยโปรแกรม ลักษณะการทำ งานแบบ Event-Driven ได้แก่
  โปรแกรมที่ทำ งานในสภาพแวดล้อมภายใต้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เป็นต้น
  2. ภาษา C และ C++ มีประสิทธิภาพของภาษาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับภาษา Assembly มากที่
  สุด แต่มีความยืดหยุ่นในยึดติดกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรือ Microprocessor รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำ ให้สามารถ
  นำ โปรแกรมที่สร้างขึ้นไปทำ งานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทุกรุ่น
  4. ภาษา C++ สนับสนุนการเขียนโปรแกรมในลักษณะเชิงวัตถุหรือ OOP (Object Oriented
  Programming) ซึ่งเป็นเทคนิคการเขียนโปรแกรมที่นิยมใช้เขียนโปรแกรมขนาดใหญ่ที่มีจำ นวนข้อมูลใน
  โปรแกรมมาก
  5. โปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ภาษา C, C++ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในงานด้านต่าง ๆ
  เป็นจำ นวนมากในปัจจุบัน เพราะประสิทธิภาพของภาษาที่ได้เปรียบภาษาอื่น ๆ

 4. #4
  OverclockZone Member manujoga's Avatar
  Join Date
  24 Oct 2007

  Default

  ขอบใจมากเลย

 5. #5
  OverclockZone Member
  Join Date
  15 Apr 2011

  Default

  สถาบันสอนเขียนโปรแกรมอัฉริยะ
  http://www.EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR.COM
  สอนเขียนโปรแกรมตัวต่อตัวถึงบ้าน-ที่ทำงานของท่าน

  รับสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยรุ่นพี่เกียรตินิยม จากวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาหาวิทยาลัย มี

  ประสบการณ์ทำงานจริง เห็นผลแน่นอน สอนชัดเจนสนุก สอนได้ทั้งนั้น C/C++ ตั้งแต่เบสิก ไปจนถึงเรื่องลึกๆ ตั้งแต่

  ประกาศตัวแปล loop class ไปจนถึง template สามารถสอนให้รู้เรื่องได้ สอนตั้งแต่ data structure ไปจบถึง

  database เรียนแล้วจะรู้สึกว่าการเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องง่ายๆ สอนสำหรับเรียนเพื่อสอบ หรือ เรียนเพื่องาน ธุรกิจ ลอง

  โทรมา แล้วจะรู้ว่ามันเยี่ยมมาก C#JavaVB มาเลยได้หมด เพราะประสบการณ์แน่น อัลกอปึก math แน่น โทร 085

  350 7540

  รับสอนดังต่อไปนี้และอื่นๆอีกมากมาย

  สอนอนเขียน C#
  สอนเขียน Visual Basic 2008
  สอนเขียน C Programming
  สอนเขียน C++ Programming
  สอนเขียน C++ Programming Advance
  สอนเขียน Java
  สอนเขียน PHP
  สอนเขียน javascript
  สอนเขียน Ajax + Web framework

  Database ด้วย SQL

  สอนเขียน PL/SQL

  ควบคุม Hardware ด้วย Serial PortParallel Port

  สอนเขียน Microcontroller C51ARMPIC

  สอนวิชา Data structure
  สอนวิชา Algorithm
  ทีมติวเตอร์ของเราทุกคนสำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวะกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับเกียรตินิยมทุกคน

  จึงการันตี ได้ถึงคุณภาพการสอนของเรา
  เราสอน โปรแกรมมิ่ง มากมายหลายภาษาตามแต่ความต้องการของท่าน เช่น CC# C++ Java VB.NET PHP

  Asp.net Jsp รวมถึงการเขียนเวบไซต์ และ เขียนเวบแอพพลิเคชั่นอีกด้วย ฯลฯ
  นอกจากนี้เรายังสอน การจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมผ่าน Network การเขียน

  โปรแกรมบน Linux-Unix OpenGL อีกด้วย
  รวมถึง ADVANCE TOPIC ทาง COMPUTER เช่น วิชา Data structure วิชา Algorithm ระบบ Data mining AI

  ฯลฯ
  สำหรับนักศึกษาที่ต้องการ ที่ปรึกษาทำโปรเจคหรือการช่วยเหลือการทำโปรเจค เรายินดีช่วยเหลือ


  นอกจากนี้เรายังสอน

  1 สอนเขียนโปรแกรมโดยใช้ QT การใช้ QT เพื่อทำ GUI โดยใช้ C++ QT เป็น tool และ Lib ที่ใช้งานในการทำ

  GUI ใน c++ แบบ cross platform ที่นิยมใช้มากที่สุดตัวหนึ่ง

  2 สอนเขียนโปรแกรม WIN32 API สำหรับสร้างโปรแกรมบน windows base ด้วย C++ ระดับเทพ

  3 สอนเขียนโปรแกรม MFC เพื่อทำ GUI โดยใช้ C++ ที่อื่นไม่มีใครสอนแต่ที่นี่เราสอนอย่างหมดเปลือกให้ถึงแก่นเลย

  ทีเดียว

  4 สอนเขียนโปรแกรม Image Processing โดยใช้ C++ หรือ C# สำหรับงานประมาลผลภาพอย่างเข้าใจเจาะลึกถึง

  แก่นแท้

  5 สอนเขียนโปรแกรม AI Programming สำหรับงาน Robotic หรือ Game ทำให้ท่านเปิดโลกของการสร้างปัญญา

  ประดิษฐ์ให้ฉลาดล้ำ

  5.1 Data mining

  5.2 Machine Learning

  5.3 neural network

  5.4 support vector machine

  5.5 genetic algorithm

  6 สอนเขียนโปรแกรม Interative Design โดยใช้ Openframwork สำหรับงาน Interactive Design เช่นทำจอ

  ใหญ่ๆ เล่นกับกล้อง Interactive กับคน รวมถึงการทำโปรแกรมแนว augmented reality เราก็สามารถสอนให้ได้


  เนื่องด้วยเราสอนแบบตัวต่อตัวท่านที่เรียนกับเราจึงสามารถออกแบบการเรียนได้ว่าอยากเรียนเรื่องอะไร ตอนไหน จึงจะ

  เหมาะสมกับตัวท่านเองที่สุด และเราคิดค่าบริการเป็นชั่วโมงในราคากันเอง เราสอนโดยนัดกับท่าน ในเวลาและสถานที่

  ที่ท่านสะดวก เช่นที่บ้านท่าน หรือ ที่ทำงานของท่าน(เฉพาะในกรุงเทพ) หรือตามห้างสรรพสินค้า ทั่วไป ที่ท่านสะดวก

  ที่สุด โดยเราจะมี computer notebook ให้ท่านลองของจริงกับงานจริงของท่าน ตัวอย่างจริง ทำให้ท่านเรียนรู้ได้อย่าง

  รวดเร็ว
  ใครที่ควรให้เรารับใช้ไปสอน
  1 นักเรียน ระดับ ม.ปลาย ที่เรียนเขียนโปรแกรมในห้องไม่รู้เรื่อง หรือ รู้เรื่องแต่ต้อง การเรียนแบบเข้มเพื่อเตรียมตัวสอบ

  โอลิมปิกวิชาการ
  2 นิสิต นักศึกษา ที่เรียนเขียนโปรแกรมในชั้นเรียนไม่รู้เรื่อง หรือต้องการเรียนเสริม วิชา Data structure วิชา

  Algorithm วิชา Database Design หรือ รู้เรื่องแต่ต้อง การเรียนแบบเข้มเพื่อเตรียมตัวสอบ เพื่อทำเกรด ให้ได้ A
  3 นิสิต นักศึกษา ที่เรียนไม่ได้เรียนมาทาง Computer Science Computer Engineering โดยตรงแต่มีใจรักการ

  เขียนโปรแกรม และตั้งใจจะจบออกไปประกอบอาชีพด้านนี้
  4 คนทำงาน ที่เรียนไม่ได้เรียนมาทาง Computer Science Computer Engineering โดยตรงแต่มีใจรักการเขียน

  โปรแกรม และตั้งใจจะประกอบอาชีพด้านนี้เลยต้องการความรู้เพิ่มเติมอย่างรู้จริง เพื่อทำงาน
  5 คนทำงาน ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองให้ทันกับการ เปลี่ยนแปลงของโลก และของธุรกิจ จึงอยากเรียนเขียน

  โปรแกรม เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน ปรับปรุงระบบงาน
  6 เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการทำระบบ IT ของบ. ตัวเอง ให้ใช้งานได้จริง อาจจะลองจ้างคนมาเขียนแล้วไม่ถูกใจ ไม่ตรงตาม

  ความต้องการ จึงอยากทำเอง ซึ่ง ถ้าคุณเรียนกับเราแล้ว จะรู้ว่าทำโปรแกรมเองไม่ยากอย่างที่คิด นอกจากนี้ ยังมีข้อดีกว่า

  จ้างคน มาเขียนคือ สามารถปรับปรุงต่อยอดได้เองในอนาคต อาจจะทำ Website ของตัวเอง ที่ link กับ database

  ของการขายหน้าร้าน ของระบบจัดการลูกค้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 085 350 7540
  หรือทาง EMAIL: INFO@EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR.COM NTPRINTF@GMAIL.COM
  http://www.EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR.COM


Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •