อยากได้โปรแกรมที่ copy ไฟล์ทุกอย่างจาก Thumb Drive อัตโนมัตครับผม