ฟังแล้วแบตหมดเครื่องดับพอชาตมันขึ้นว่า ฟูลลี่ ชาตเกอร์อะครับ แบตเสียรีเปล่าวครับแล้วจะซ่อมได้ที่ไหนครับ