ใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าครับ หรือว่าแยกใช้ของใครของมันนะครับ