โดยเฉพาะ MGS4 มีเผยโค๊ดใหม่ครับ


ดูรูปและรายละเอียดเพิ่มเติมกดได้เลยครับ


ขอขอบคุณเพื่อนๆ OCZ ที่สนใจทุกท่านครับ