ลงแล้วใช้พื้นที่เท่าไรครับ เพราะลง ultimate ใช้ 3.8 g
ใครมีแผ่น pm ด้วยจะขอซื้อ