รับ Drive Bays 2.5 ของ Corsair
รูป
ใครมี PM มาเลยครับ