รับสมัครตัวละคร (พนักงาน) อาชีพนักเขียนโค้ด (Programmer Senior/Spacialist)
รวมเข้ากิลด์ไปกับตัวละครอื่นๆ ที่มีสกิลขั้นเทพ เพื่อฝ่าฟันธุรกิจออนไลน์ ให้นำไปสู่เป้าหมาย ที่ตั้งไว้ ให้ทันในเวลาที่กำหนด
ค่า Stats และ Skills ที่ต้องการ
EXP: 4+ (Experience = ค่าประสบการณ์ จำนวนปีที่ทำงาน)
HP: 7+ (Health Point = ค่าฟื้นฟู ทำงานดึก เมาดึก เที่ยวดึก แต่มาทำงานไหว)
STR: 7+ (Strength = พลังโจมตี ความสามารถในการเขียนโค้ด)
AGI: 6+ (Agility = ความคล่องตัวในการทำงาน ทำงานเร็ว)
VIT: 8+ (Vitality = ความคึกคัก ความอดทน ความถึก ความขยัน)
INT: 6+ (Intelligence = ความฉลาด เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แก้ปัญหา แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี)
DEX: 7+ (Dexterity = ความความชำนาญ, แม่นยำ,ไร้บัก, ทดสอบระบบ เขียน test case ,unit test ได้ดี)
LUK: 8+ (Luck = ความโชคดี, เขียนโค้ดโดยไม่ทดสอบ แต่ไร้บัก)
ATT: 9+ (Attitude = เจตคติ อารมณ์ ท่าที)
Passive Skills (ความสามารถที่ใช้ในการเขียน Program)
- Php
- Mysql
- DB Design
- Javascript
- CSS/HTML/XML/JSON
Active Skills : สกิลเสริม
- PHP Framework Laravel จะได้ (EXP +1 , STR +1)
- Javascript Framework AngularJs (STR +2)
- NoSql MongoDB (STR +1)
- ElasticSearch (STR +2)
- Css TwitterBootstrap3 (STR +1)
- Social Connect/API integration (Exp +1, STR +2)
- Cloud service (STR +3)
- Enterprise service bus (STR +3)
- UnitTest / Test Case (EXP +0.5, STR +2)
- Agile process (EXP +1)
- Gender Female+Single+Beauty (LUK +99)
สำหรับใครคิดว่ามี Stats และ Skills ตามนี้ เดินเข้ามาเลย อย่ารอช้า. ส่ง resume มาที่ Email sorasak_sat@truecorp.co.th it.truecorp@gmail.com ตามนี้เลยครับ
สถานที่ตั้ง Guild
บริษัท TDCM (หนึ่งในบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์) ในหน่อยงาน Weloveshopping.com
TrueTower2 (อาคารธญาณ) ตึก 2 ชั้น 4 ถนนพัฒนาการ ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัททรู
เป็นอาคารใหม่ 8 ชั้น กิจกรรมนันทนาการ เพียบ กิจกรรมเราเยอะ.
รับรองจะได้พบกับประสบกาณ์ใหม่ๆ ที่นี้ เร็วๆ นี้ แน่นอน. แล้วเจอกัน