รับจอ led 12.5 slim 1 ใบครับ
รับจอ lcd 13.3 20 pin 1 ใบครับ