ถ้าท่านติดปัญหาลงเครื่อง Printer ไม่ได้ซะที เพราะมันถามหาไฟล์ PDL_LANG หรือ UNIRES.DLL

ให้ทำตามนี้ครับ

เข้าไปในแผ่น Driver HP แล้วแตก zip file ที่ชื่อ "p3i2enww" ไว้ในโฟลเดอร์ต่างหาก Copy ไฟล์ที่แตกมาได้ทั้งหมดแล้วเอาไป Paste ไว้ใน C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3

แล้วลง Driver ตามปกติครับ