overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Results 1 to 6 of 6
 1. #1
  OverclockZone Member obeonezeed's Avatar
  Join Date
  29 Nov 2012
  Location
  อ.เมือง จ.สมุทสาคร 0999707200

  Default 775 ASUS P5B-E + Core 2 Duo E6600 1200 บาท

  ปิดกระทู้ขายครับ

  775 ASUS P5B-E + Core 2 Duo E6600 ขายชุดละ 1200 บาท

  E6600 2.40GHz. / 4M. / 1066 พร้อมซิงค์แท้ แกนทองแดง

  ประกันใจ 7 วัน ค่าส่ง EMS 100 บาท+ค่ากล่อง 20 บาท รวม 120 บาท (ห่ออย่างดีกระกะแทรกหนาๆ)

  ประวัติการขายเยอะแยะ ดูเอาด้านล่าง ไว้ใจได้ ที่อยู่ 45/862 หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4 ( ซอย 30 ) ซอยเพชรเกษม 81 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพ 10160
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001983980911

  Line ID obeonezeed
  โทร 0883686452


  7512656395 กสิกรไทย นายธนารักษ์ ยิ่งยง


  ท่านไดดูรูปไม่ได้แจ้งด้วยนะครับ


  ประวัติการขาย

  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50600257
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50480413
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post50542442
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B2%E0%B8%97
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%A3%E0%B8%B5
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post49885076
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B2%E0%B8%97
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post54555022
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post50490206
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post54555114
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50426345
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50426345
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post50397464
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post50468063
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post50606735
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50570631
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50658721
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post50649586
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post50575730
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post50648650
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post50713240
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post50649586
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post51691694
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post50796669
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50797071
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post50768445
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post51654595
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post50796775
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post50843620
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post50867336
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post50868572
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post50892063
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post51120028
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post50894834
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post50868067
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post50769093
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50867121
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post50868348
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50948711
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post50656532
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post50948539
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post50894686
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post50982519
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50658721
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post51030621
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post50906647
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post51027586
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post51114891
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post51032454
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post51112678
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post51118106
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post51146366
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post51029512
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B2%E0%B8%97
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post50789888
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post51343680
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post51118190
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post51357051
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post51343155
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post50843287
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post51357209
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%A5%E0%B8%A2
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post51560002
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post51564217
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post51559326
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post51645380
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post51561987
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post51840898
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post51358153
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post51357932
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post51581781
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post51342941
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post51559471
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post51690257
  http://www.overclockzone.com/forums/...B9%89%E0%B8%99
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post52426792
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post52190625
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post52350737
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post52500910
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post52864289
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post52728934
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post52514247
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post52885059
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post52849749
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post53198238
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post52923893
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post53198238
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post53593475
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post53677865
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post53670897
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post53672864
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post53689546
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post53593630
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post52660734
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post54167971
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post54202392
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post54292561
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B1%E0%B8%9A
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post54069041
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post54326397
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post55636832
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post54347201
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post54201998
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post54443450
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post54081845
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post54442082
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post54541926
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post54496234
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post54562157
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post54555552
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post54473202
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post54762912
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post54746002
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post54744147
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post54710771
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post54710210
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post54762809
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post54970649
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post54015450
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post54289618
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post54948309
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post55142922
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post55142477
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post55142351
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post55184387
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post54566496
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post55216083
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post55217017
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post55188942
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post55235039
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post55328001
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post55330416
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post55327328
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post54776244
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post55184682
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post54442303
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post55184993
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post55649574
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post55647825
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post55648869
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post55735942
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B1%E0%B8%A7
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post55688467
  http://www.overclockzone.com/forums/...%E0%B9%8C-DDR2
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post55832558
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post55982749
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post56001257
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post56000188
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post56001063
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post55981944
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post55744992
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post56015638
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post55950062
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post56015734
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post56032408
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post56032545
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post55691501
  Last edited by obeonezeed; 26 Jul 2014 at 14:14:19.

 2. #2
  OverclockZone Member obeonezeed's Avatar
  Join Date
  29 Nov 2012
  Location
  อ.เมือง จ.สมุทสาคร 0999707200

  Default


  ประกันใจ 7 วัน ค่าส่ง EMS 60 บาท+ค่ากล่อง10 บาท รวม 70 บาท (ห่ออย่างดีกระกะแทรกหนาๆ)

  ประวัติการขายเยอะแยะ ดูเอาด้านล่าง ไว้ใจได้ ที่อยู่ 45/862 หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4 ( ซอย 30 ) ซอยเพชรเกษม 81 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพ 10160
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001983980911

  Line ID obeonezeed
  โทร 0883686452


  7512656395 กสิกรไทย นายธนารักษ์ ยิ่งยง


  ท่านไดดูรูปไม่ได้แจ้งด้วยนะครับ


  ประวัติการขาย

  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50600257
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50480413
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post50542442
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B2%E0%B8%97
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%A3%E0%B8%B5
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post49885076
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B2%E0%B8%97
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post54555022
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post50490206
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post54555114
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50426345
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50426345
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post50397464
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post50468063
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post50606735
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50570631
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50658721
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post50649586
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post50575730
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post50648650
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post50713240
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post50649586
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post51691694
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post50796669
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50797071
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post50768445
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post51654595
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post50796775
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post50843620
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post50867336
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post50868572
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post50892063
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post51120028
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post50894834
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post50868067
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post50769093
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50867121
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post50868348
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50948711
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post50656532
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post50948539
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post50894686
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post50982519
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50658721
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post51030621
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post50906647
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post51027586
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post51114891
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post51032454
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post51112678
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post51118106
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post51146366
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post51029512
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B2%E0%B8%97
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post50789888
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post51343680
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post51118190
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post51357051
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post51343155
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post50843287
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post51357209
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%A5%E0%B8%A2
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post51560002
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post51564217
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post51559326
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post51645380
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post51561987
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post51840898
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post51358153
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post51357932
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post51581781
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post51342941
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post51559471
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post51690257
  http://www.overclockzone.com/forums/...B9%89%E0%B8%99
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post52426792
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post52190625
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post52350737
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post52500910
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post52864289
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post52728934
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post52514247
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post52885059
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post52849749
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post53198238
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post52923893
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post53198238
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post53593475
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post53677865
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post53670897
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post53672864
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post53689546
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post53593630
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post52660734
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post54167971
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post54202392
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post54292561
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B1%E0%B8%9A
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post54069041
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post54326397
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post55636832
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post54347201
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post54201998
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post54443450
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post54081845
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post54442082
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post54541926
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post54496234
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post54562157
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post54555552
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post54473202
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post54762912
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post54746002
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post54744147
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post54710771
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post54710210
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post54762809
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post54970649
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post54015450
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post54289618
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post54948309
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post55142922
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post55142477
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post55142351
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post55184387
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post54566496
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post55216083
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post55217017
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post55188942
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post55235039
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post55328001
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post55330416
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post55327328
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post54776244
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post55184682
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post54442303
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post55184993
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post55649574
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post55647825
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post55648869
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post55735942
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B1%E0%B8%A7
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post55688467
  http://www.overclockzone.com/forums/...%E0%B9%8C-DDR2
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post55832558
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post55982749
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post56001257
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post56000188
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post56001063
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post55981944
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post55744992
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post56015638
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post55950062
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post56015734
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post56032408
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post56032545
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post55691501

 3. #3
  OverclockZone Member obeonezeed's Avatar
  Join Date
  29 Nov 2012
  Location
  อ.เมือง จ.สมุทสาคร 0999707200

  Default


 4. #4
  OverclockZone Member pop-siesai's Avatar
  Join Date
  17 Jul 2012

  Default

  ดีๆถูกๆ

 5. #5
  OverclockZone Member obeonezeed's Avatar
  Join Date
  29 Nov 2012
  Location
  อ.เมือง จ.สมุทสาคร 0999707200

  Default


 6. #6
  OverclockZone Member obeonezeed's Avatar
  Join Date
  29 Nov 2012
  Location
  อ.เมือง จ.สมุทสาคร 0999707200

  DefaultBookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •