xfx r7 250 ประกันเหลือ 2ปี เศษๆ
หาแลก adaro inear ครับ
ไม่ก็เป็น ตัว stereo เพิ่มเงินให้500 ขอประกันเหลือซักครึ่งปีก็ดีครับ
สนใจ PM มาครับ เด๋ว ถ่ายรูปให้ดู