รัับตัว stop ถังพัก ครับผม

ถ้าเป็นไปได้แถวบางนาเลยก็ได้ครับผม