ใครเบื่อ/สนใจปล่อยต่อ ซองเหลือมาได้เลยครับ ตั้งงบไว้ไม่เกิน 2,300 บาท