overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Results 1 to 3 of 3
 1. #1
  OverclockZone Member obeonezeed's Avatar
  Join Date
  29 Nov 2012
  Location
  อ.เมือง จ.สมุทสาคร 0999707200

  Default 1155 i3 2120 งามๆ

  ขายแล้วครับ ปิดกระทู้

  1155 i3 2120 งามๆ ขาย 2100 บาท

  เอาซิงค์ COOLER MASTER ด้วยเพิ่มตัง 200


  ประกันใจ 7 วัน ค่าส่ง EMS 50 บาท+ค่ากล่อง 10 บาท รวม 60 บาท (ห่ออย่างดีกระกะแทรกหนาๆ)

  ประวัติการขายเยอะแยะ ดูเอาด้านล่าง ไว้ใจได้ ที่อยู่ 45/862 หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4 ( ซอย 30 ) ซอยเพชรเกษม 81 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพ 10160
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001983980911

  Line ID obeonezeed
  โทร 0883686452


  7512656395 กสิกรไทย นายธนารักษ์ ยิ่งยง


  ท่านไดดูรูปไม่ได้แจ้งด้วยนะครับ


  ประวัติการขาย

  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50600257
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50480413
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post50542442
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B2%E0%B8%97
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%A3%E0%B8%B5
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post49885076
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B2%E0%B8%97
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post54555022
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post50490206
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post54555114
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50426345
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50426345
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post50397464
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post50468063
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post50606735
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50570631
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50658721
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post50649586
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post50575730
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post50648650
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post50713240
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post50649586
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post51691694
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post50796669
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50797071
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post50768445
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post51654595
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post50796775
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post50843620
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post50867336
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post50868572
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post50892063
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post51120028
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post50894834
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post50868067
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post50769093
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50867121
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post50868348
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50948711
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post50656532
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post50948539
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post50894686
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post50982519
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post50658721
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post51030621
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post50906647
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post51027586
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post51114891
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post51032454
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post51112678
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post51118106
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post51146366
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post51029512
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B2%E0%B8%97
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post50789888
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post51343680
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post51118190
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post51357051
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post51343155
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post50843287
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post51357209
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%A5%E0%B8%A2
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post51560002
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post51564217
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post51559326
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post51645380
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post51561987
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post51840898
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post51358153
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post51357932
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post51581781
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post51342941
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post51559471
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post51690257
  http://www.overclockzone.com/forums/...B9%89%E0%B8%99
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post52426792
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post52190625
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post52350737
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post52500910
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post52864289
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post52728934
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post52514247
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post52885059
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post52849749
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post53198238
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post52923893
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post53198238
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post53593475
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post53677865
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post53670897
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post53672864
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post53689546
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post53593630
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post52660734
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post54167971
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post54202392
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post54292561
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B1%E0%B8%9A
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post54069041
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post54326397
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post55636832
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post54347201
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post54201998
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post54443450
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post54081845
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post54442082
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post54541926
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post54496234
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post54562157
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post54555552
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post54473202
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post54762912
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post54746002
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post54744147
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post54710771
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post54710210
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post54762809
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post54970649
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post54015450
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post54289618
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post54948309
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post55142922
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post55142477
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post55142351
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post55184387
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post54566496
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post55216083
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post55217017
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post55188942
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post55235039
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post55328001
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post55330416
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post55327328
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post54776244
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post55184682
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post54442303
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post55184993
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post55649574
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post55647825
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post55648869
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post55735942
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B1%E0%B8%A7
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post55688467
  http://www.overclockzone.com/forums/...%E0%B9%8C-DDR2
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post55832558
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post55982749
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post56001257
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post56000188
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post56001063
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post55981944
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post55744992
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post56015638
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post55950062
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post56015734
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post56032408
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post56032545
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post55691501
  Last edited by obeonezeed; 25 Jul 2014 at 22:54:54.

 2. #2
  OverclockZone Member obeonezeed's Avatar
  Join Date
  29 Nov 2012
  Location
  อ.เมือง จ.สมุทสาคร 0999707200

  Default

  ประวัติการขายอีกนิดหน่อย

  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post52379301
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post56138533
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post56190124
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post53434719
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post59302302
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post59316838
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post59318523
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post56627528
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post56779272
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post56780336
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post56871079
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post56883760
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post56870675
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post56883087
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post56915978
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post56883326
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post56883572
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post56905078
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post56635524
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post56891811
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post56889753
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post56238772
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post57008850
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post57065843
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post56880392
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post57303159
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post57303745
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post56852592
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post57467794
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post57468763
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post57303663
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post57470235
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post57467370
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post57008884
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post57542513
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post57609575
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post56657454
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post57693808
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post57698618
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post57706163
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post56391246
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post56552461
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post56574554
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post56390575
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post56552498
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post56580487
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post56498928
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post56627963
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post56368561
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post56627468
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post57719702
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post56196855
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post56215141
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post56190103
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post56138550
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post56216537
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post56390845
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post55949596
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post56196337
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post56068336
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post57716138
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post57509212
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post56803999
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post56803266
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post57581394
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post57739689
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post57739153
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post57988714
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post57537921
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post57483169
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post56937576
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post58279563
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post58298176
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post58281838
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post58317081
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post58316890
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post58250049
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post59302254
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post58601022
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post58529010
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post58528469
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post60080532
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post60098440
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post60147892
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post60141908
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post60142459
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post60123431
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post60080257
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B2%E0%B8%97
  http://www.overclockzone.com/forums/...%B9%86-4090-mA
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B2%E0%B8%97
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B2-22-22-22
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B1%E0%B8%A7
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post60522511
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post60673559
  http://www.overclockzone.com/forums/...6#post60672226
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post60099004
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post60710881
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post60707578
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post60819124
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post60927435
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post60772692
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post60818944
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post60983438
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post60979818
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post60710821
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post61001952
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post61017727
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post60983638
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post60927263
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post60671964
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post61012245
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post61012287
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post60710927
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post61049741
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post61042907
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post61042643
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post60980619
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post61002041
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post61090192
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post61071642
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post60985223
  http://www.overclockzone.com/forums/...B8%9E%E0%B8%87
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post61017557
  http://www.overclockzone.com/forums/...5#post61139455
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post61060164
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post61139401
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post61157588
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post61152010
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post61157624
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post61157532
  http://www.overclockzone.com/forums/...4#post60818944
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post61116663
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post61233392
  http://www.overclockzone.com/forums/...B9%8A%E0%B8%81
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post61102419
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post61300647
  http://www.overclockzone.com/forums/...8#post61234478
  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post61089991
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post61317472
  http://www.overclockzone.com/forums/...9#post61317149
  http://www.overclockzone.com/forums/...3#post61296853
  http://www.overclockzone.com/forums/...7#post61415367
  http://www.overclockzone.com/forums/...0#post61442460
  http://www.overclockzone.com/forums/...2#post61297642

 3. #3
  OverclockZone Member obeonezeed's Avatar
  Join Date
  29 Nov 2012
  Location
  อ.เมือง จ.สมุทสาคร 0999707200

  DefaultBookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •