ตำแหน่ง
1. นายช่างศิลปกรรม (ด้านช่างไม้แกะสลัก)
2. ช่างอาภรณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
3. นาฏศิลปิน (โขน-ยักษ์) จำนวน 1 ตำแหน่ง
4. นักภาษาโบราณ จำนวน 1 ตำแหน่ง
5. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
6. พนักงานพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง
7. นายช่างโยธา จำนวน 2 ตำแหน่ง
8. นายช่างศิลปกรรม (ด้านอนุรักษ์) จำนวน 1 ตำแหน่ง
9. นายช่างศิลปกรรม (ด้านปิดทองประดับกระจก) จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศของการเปิดรับสมัครกรมศิลปากร (25 กรกฎาคม ถึง 20 สิงหาคม 2557)


หนังสือแนวข้อสอบ เตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าทำงาาน ด้วยเอกสาร
ไฟล์แนวข้อสอบ พร้อมคำตอบและมีเนื้อหา ที่สรุปมาเพื่ออ่านให้เข้าใจง่าย
ทันสมัยและอัพเดทล่าสุด เนื้อหาได้แก่

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมศิลปากร
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียน
- เทคนิคดารสอบสัมภาษณ์
- ข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน (อัพเดทใหม่)

แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

ติดต่อเพื่อสั่งซื้อแนวข้อสอบกับเรา มีรายละเอียดราคาดังนี้
1. ไฟล์เอกสาร PDF พร้อมอ่านได้ทันที ส่งทางอีเมลล์ ภายในวัน ราคา 399 บาท
2. หนังสือแนวข้อสอบ จัดพิมพ์ เป็นรูปเล่ม พร้อมส่ง EMS ราคา 999 บาท