ผมจะลงwindowsใหม่ครับ แต่อยากจะเก็บemotionของmsn เอาไว้ครับ ผมควรเอาไฟล์ไหนหรือโฟลเดอร์เก็บเอาไว้ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ