เซนโฟน4น่ะคับ ใครมีลงใว้เลยน่ะคับผมหาอยู่คับ สีแดงน่ะคับ โทร 0970164767