อาจจามีหลายกระทู้แล้ว

ขอลิ้งกระทู้เก่า ๆ ก้อได้ครับ