หาแรมที่มีซิงสีดำหรือแดงก็ได้ขอเป็นซิงเตี้ย ใบละ2G 2ใบ บัส1600
โทร 087-0420541
LINE -blackking-
ท่าได้แบบนี้จะดีมากเลยdownload.jpg