คืออยากรู้ว่าจะหาเจ้า HD2600XT กับ HD2900XT ได้ที่ไหน

ราคาข้อมูลของเจ้าสองตัวนี้ด้วย