ต้องการซือ้ server ทำระบบ diskless สาหรับคอม40-50 ชุด
ติดต่อ0923631200