รับ อแดปเตอร์ om-eos มีชิป หรือไม่มีก็ได้ ในกทม. หรือชี้เป้าที่มีของก็ได้ครับ โทร 083-8445333 หรือ line pom-panya