รบกวนขอโปรแกรมีท่ทำให้ดาว์โลดไว้ด้วยครับ ขอแบบตัวเต็มนะครับ