super pi mod ก็ไม่ได้ error เหมือนกัน มีแต่ super pi เท่านั้นที่ได้ แต่รัน 4 ตัวพร้อมกันก็ไม่ได้ เป็นเพราะอะไรครับ คนอื่นไม่เห็นเป็นกันเลย