จาก 2 Web Ram 3 อันนี้เหมือนหรือต่างกัน ตัวไหนคุ้มสุด

http://www.mdcomputer.co.th/md/catal...p?cPath=80_192
RAM DDR2 OCZ 4GB/800 GOLD EDITION DUAL CHANNAL 3,150.00 บาท


http://www.jib.co.th/TH/category.asp...ID_Category=13
4096/800 OCZ 2P8004GK (Box-LT) By ''ARC'' (2048x2)+HEATSING ไหม้เคลมได้ LT 3,320

4096/800 OCZ 2N800SR4GK (Box-LT) By ''ARC'' (2048x2)+HEATSING ไหม้เคลมได้ LT 3,320