พอดีผมเติมหมึกไปแล้ว หาวิธีรีเช็ต หมึกให้เป็นตัวใหม่ไม่เจอ มีวิธีทำไหมครับ ปริ้นต์ HP F2120 All-in-one ครับ