คือผมจะเอาแรม 1GB DDR2
มาใส่ต้องทำยังไงบ้างครับ

เครื่องเป้น NoteBook ASUS A8N นะครับ

ไม่รู้ต้องหมุนน๊อตตัวไหนมั่ง อ่า