อีกกี่ปีครับที่เกมส์ต้องใช้ Vertex Shader กับ Pixel Shader 4.0 จากการ์ดจออะครับ