ซื้อแรมมาประกัน lincon ร้านบอกว่าอยู่ เพชรบุรี อยู่ตรงไหนครับ