อยากให้ช่วยเปรียบเทียบหูฟังตระกูลCXของsennheiserน่ะครับ

ตามความรู้สึกที่ใช้จริงก็ได้น่ะครับ

หรือตามที่เคยขาย เคยใช้มาน่ะครับ