คือผมลบไฟล์ในเครื่องคอมครับ แล้วคงไพล์ boot หายไปครับ ผมทดลอง ลงwindows จะล้างเครื่องใหม่ก็ลงไม่ได้ครับ ขื้นข้อความว่า An unexpected error(1615077088) occurred at line 1773 ind:\nt\base\boot\setup\arcdisp.c ครับรบกวนขอความช่วยเหลื่อด้วยครับ ต้องแก้ไขอย่างไร ขอบคุณล่วงหน้าครับ