บอกทีเกมส์ดอลเอ ต้องใช้สเป็คเท่าไร บอกที(งบมีไม่มากนะ ) เปลี่ยนได้ไม่เยอะ