อยากได้ยาแก้ไอตัวใหม่เพราะของเดิมแจ้งว่าคนใช้เต็มแล้ว...ขอบคุณพี่ๆค่ะ