วิธี update เฉพา่ะ database trojan remover ทำอย่างไร

ช่วยแนะนำให้หน่อยครับ ผมอยาก update เฉพาะ database trojan remover แล้วใช้งานได้ตามปกติจะทำอย่างไรครับ เวลาผม update ทีไรโปรแกรมจะให้ software ตลอดเลยแล้วก็ใช้ไม่ได้ จะทำอย่างดีครับที่จะ up เฉพาะ database virus เท่านั้น และใช้งานได้ตามปกติ ช่วยแนะนำด้วยนะครับ