คือว่าเวลาผมเข้าเว๊บไซด์เช็คอีเมล์ Hotmail.com ทำไมถึงมีชื่อคนอื่นที่ไม่รู้จัก log in ครับ
เช่นมีชื่อ franklin-laiken437@hotmail.com เป็น sign in แต่ไม่ได้ใส่ password

ทั้งๆที่ ที่บ้านผมมีผมเล่นเน็ตอยู่คนเดียว ไม่มีใครมาใช้
หรือว่าผมโดนแฮ๊ค หรือ เป็นไวรัส ใครรู้ช่วยบอกหน่อย
พง