ปกติถ้าชี้เมาส์ไปแล้วมันจะมีต่อไปว่าจะลเือกโปรแกรมแต่นี้ชี้เมาส์ไปแล้วมันไม่สามารถเลือกรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมได้เลยครับ ชี้ไปแล้วไม่มีอะไรต่อเลย คลิกจะเปิดโปรแกรมจาก ALL PROGRAMS ไม่ได้เลยครับแกไขยังไงดีรับ
ขอบคุณครับ
รูปแบบเวลาอาการปกติ ชี้เมาส์ไปแล้วจะสามารคลิกเพื่อเปิดโปรแกรมได้
..

http://www.uppicth.com/show.php?file...531ec67c76.JPG

รูปตอนเสียไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้
..
http://www.uppicth.com/show.php?file...463fc7566d.JPG

ถ้าจะเปิดโปรแกรมต้องเข้าไปยัง C: ที่ลงโปรแกรมไว้เลยครับ