คือว่าต่อนี้ออกต่างจังบ่อยนะครับเลยอยากหาไว้ดูแก้เหงานะครับขอเอาแบบดีรับสัญญาณแรงๆชัดทุกช่องนะครับ