เป็น windows xp ครับ คือ ไฟล์ที่มันซ่อนอยู่ทุกตัวที่อยู่ในเครื่อง มันมองไม่เห็นครับ ทั้ง ๆ ที่ เข้าไป เลือก เป็น show hidden file and folder แล้วอะครับ เป็นปัญหาที่ตัว windows หรือ harddisk ครับ
ขอบคุณครับ