ผมอยากอัดรายการ เดอร์ช๊อค ของตาป๋อง ผ่านอินเตอร์เน็ต แล้ว
ใช่ sony sound forge อัดไว้ แต่ทำไม่เป็นครับสอนหน่อย
ตอนนี้มีโปรแกรมแล้ว