ถ้ามีบอกเว็บมาหน่อยนะครับผมจะเข้าไปโฆลดเป็นภาษาไรก็ได้บอกหน่อยนะไม่เอาเกมตัวอย่างนะครับ