สวัสดีครับ ผมขอที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ของพันธ์ทิพย์พล่าซ่า หน่อยครับ ขอด่วนเลยนะ