ใช้เน้ตทรู 3mb เรทเตอร์แบ่งใช้ 2 เครื่อง
เล่นๆอยู่หน้าเว็บเพจเปิดไม่ขึ้นเหมือนเน็ตเน่า
เลยลองรีเซตดูทีนี้เข้า msn ไม่ได้ด้วย
เช็ค error ได้ว่า DNS error
คอมอีกตัวใช้เน็ตได้ไม่มีปัญหา
ลองเช็คเรื่องสายเรื่องคอมแล้วไม่มีปัญหา
ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัว วินโด

ขอบคุณมากครับ