คือpsuตัวแรกสาย24พินจะเสียบเข้ากับแมนบอด

แล้วตัวที่2ต่อตรงโดยไม่ต้องเสียบเข้าแมนบอด

เห็นเค้าใช้ที่หนีบกระต่อเอา อยากรุ้ว่าต่อยังไง

ใครรู้บอกที