ช่วยแนะนำ
windowe ตัวไหนที่ใช้ แล้ว เสถียนบ้างครับ ทั้ง SP 2 และ SP 3