อัพเดท : SiSoftware Sandra Business 2009.1.15.40 กันหรือยังครับสำหรับแควนๆ ที่ชอบวัดพลัง อิอิ....ดาวน์โหลด..