อยากได้เทียบเชิญของbit2youคับแลกกับไอดีของTMไปเลยคับสนใจทิ้งเมล์ไว้หรือเมล์มาที่winpam69@gmail.com