จะลงกระทู้ใหม่ ลงรูปไม่ได้ฟ้องว่าพื้นที่เต็ม คงต้องลบกระทู้เก่า แต่ลบไม่เป็นครับ ช่วยสอนหน่อยครับ