หา Driver XP HP G 3282LX PCตั้งโต๊ะคับ ในเวป HP มีแต่ของ Vista คับ หาของXP ไม่ได้เลย ใครมีหรือพอทราบรบกวนทีคับ