พอดีบีปราไว แล้วจะเข้าดูเกิด แก้ pass ไม่เอา มีวิธีไรดีๆ ป่ะ คัฟ ขอบคุณ